Publicaties

In instellingen waar ik werkte, hield ik mij bezig met de muziekkeuze die werd gemaakt voor bewoners die zelf niet (konden) aangeven wat hun behoeften waren. Tevens nam ik de veelheid van geluidsindrukken (muziek en omgevingsgeluiden) waar. Tegen muziek en geluiden kunnen deze bewoners zich niet verweren. Ik constateerde dat het muziekklimaat en de omgevingsgeluiden een grote invloed kunnen hebben op de stemming van de bewoners en de mate waarin zij zich openstellen voor of juist afsluiten van contact. Wenselijk is dat de muziek en mate van omgevingsgeluiden meer worden afgestemd op de individuele behoeften van de bewoners.

Uit eigen ervaring, literatuuronderzoek en interviews met ervaren muziektherapeuten onderzocht ik op welke wijze de muziekkeuze bepaald kan worden bij dementerende ouderen.

 

Cover Denkbeeld dec 2007

illustratie: Josefien Versteeg

Denkbeeld

In Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, heb ik over dit onderwerp twee artikelen gepubliceerd.

  • Jaargang 19 – december 2007

Pdf artikel: Werken met muziek in de psychogeriatrie

  • Jaargang 23 – februari 2011

Pdf artikel: Werken met een individueel muziekadvies

Muziek op Maat

Oktober 2013 – Ik heb mijn visie en de praktische toepassing daarvan uitgewerkt in twee boeken;  2e druk maart 2017.

(ondersteund door co-writer Klaas Papa voor met name hoofdstuk 3 Implementatie in het informatieboek)

  • Muziek op Maat – muziekkeuze bij (dementerende) ouderen – Informatieboek
  • Muziek op Maat – muziekkeuze bij (dementerende) ouderenWerkboek