Muziek op Maat

WERKBOEK

Het toepasbaar maken van Muziek op Maat uitgewerkt in de vorm van twee afzonderlijke boeken, het informatieboek en een werkboek. Voor deze tweedeling is gekozen om de implementatie van Muziek op Maat zo praktisch mogelijk te maken.

 

Werkboek Muziek op Maat

Omvang                                       157 pag.

Formaat                                      A4

Druk omslag                             4/0 full color

Afwerking                                  wiro-0 gebonden, plastic voor en achter

 

 

Het werkboek is geschreven voor:

 • iedereen die dagelijks met Muziek op Maat aan de slag gaat.
 • Het boek is tevens te gebruiken door mantelzorgers, kinderen en overige familieleden.
 • Daar waar in de tekst naar een zorginstelling wordt verwezen kan dit vertaald worden naar de thuissituatie van de eigen zorgbehoevende. Ook kinderen en overige familieleden van de dementerende oudere hebben baat bij dit boek.

Het is een op de praktijk gericht boek met uitgebreide informatie en voorbeelden over het nut en het effect van voorkeursmuziek.  Het bevat de detail-uitwerking van de implementatiestappen .

–     Werkbladen geven ondersteuning en vergemakkelijken de invoering van Muziek op Maat. Deze werkbladen zijn bedoeld voor zorgverleners, muziektherapeuten, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en overige medewerkers die dagelijks met dementerende ouderen omgaan. De werkbladen zijn zo ontworpen dat ze direct gehanteerd kunnen worden tijdens de implementatie van Muziek op Maat.

–       Bijlagen geven een  toelichting  en verdieping  en vergroten het inzicht van de verzorgenden in de materie en beoogde resultaten.

Onder meer wordt aangegeven om welke muziek het generiek gezien gaat voor de doelgroep van Muziek op Maat. Met achtergrondinformatie van de muziek- en cultuurgeschiedenis van de 20e eeuw is het gemakkelijker om de muziekvoorkeur van een bewoner te begrijpen en te plaatsen in de tijd.

De nadruk ligt op het aanreiken van praktische ideeën en mogelijkheden.


Het werkboek bestaat uit twee delen

Deel 1

In het eerste deel wordt de ontstaansgeschiedenis van Muziek op Maat uitgelegd en geven wij onze visie weer. Vervolgens zoem ik in op het effect van muziek op de mens. Dit wordt behandeld in de hoofdstukken 1 en 2.

De hoofdstukken 3 t/m 9 besteden aandacht aan het vaststellen van de voorkeursmuziek en hoe aan de hand daarvan een individueel muziekadvies kan worden opgesteld. Vervolgens komen het muziek- en stilteprotocol aan de orde en hoe de muziekbibliotheek kan voorzien in de gewenste muziekvoorkeur.Tot slot een aantal voorbeelden van muziekactiviteiten die kunnen worden toegepast in de dagelijkse zorgverlening en wordt een korte uitleg gegeven over de toepassing van muziektherapie.

Deel 2

In het tweede deel komt in hoofdstuk 10 de muziek- en cultuurgeschiedenis van de 20e eeuw aan de orde en wordt in hoofdstuk 11 aangegeven om welke muziek het generiek gezien gaat voor de doelgroep van Muziek op Maat. Met deze achtergrondinformatie is het gemakkelijker om de muziekvoorkeur van een bewoner te begrijpen en te plaatsen in de tijd.

De bijlagen zijn een verdieping van de in de hoofdstukken genoemde onderwerpen.De noodzakelijke informatie over de achtergrond is eenvoudig gehouden. Zoveel mogelijk is een en ander toegelicht met praktijkvoorbeelden.De nadruk ligt op het aanreiken van praktische ideeën en mogelijkheden.Een aantal voorbeelden completeert het geheel.

INHOUD WERKBOEK MUZIEK OP MAAT

Woord vooraf

Inhoud

Inleiding

Deel  1

Hoofdstuk 1 Wat is Muziek op Maat?

 • 1.1 Inleiding
 • 1.2 Definitie van Muziek op Maat
 • 1.3 Doelgroep
 • 1.4 Doel
 • 1.5 Muziek op Maat binnen het muziekklimaat van een zorginstelling

Hoofdstuk 2 Het effect van muziek

 • 2.1 Inleiding
 • 2.2 Het effect van muziek op de mens

Hoofdstuk 3 Voorkeursmuziek

 • 3.1 Inleiding
 • 3.2 Ons geheugen
 • 3.3 Voorkeursmuziek
 • 3.4 Het bepalen van de voorkeursmuziek

Hoofdstuk 4 Het individueel muziekadvies

 • 4.1 Inleiding
 • 4.2 Het opstellen van een individueel muziekadvies
 • 4.3 De muzieklijst
 • 4.4 Het individueel muziekadvies in de praktijk
 • 4.5 Benaderingsadvies bij slechthorendheid
 • 4.6 Praktijkvoorbeeld

Hoofdstuk 5 Observatie

 • 5.1 Inleiding
 • 5.2 Observeren in de praktijk

Hoofdstuk 6 Het muziek- en stilteprotocol

 • 6.1 Inleiding
 • 6.2 Het opstellen van het muziek- en stilteprotocol

Hoofdstuk 7 De muziekinventaris

 • 7.1 Inleiding
 • 7.2 De muziekapparatuur en instrumenten
 • 7.3 De muziekbibliotheek

Hoofdstuk 8 Muziekactiviteiten

 • 8.1 Inleiding
 • 8.2 Muziekactiviteiten
 • 8.3 Muziekgroepen
 • 8.4 Het koorproject
 • 8.5 Verzoeknummers

Hoofdstuk 9 Muziektherapie

Deel 2

Hoofdstuk 10 De muziekcultuur in de 20e eeuw in Nederland

 • 10.1 Inleiding
 • 10.2 Muziekgeschiedenis in Nederland tussen 1900 en 1945
 • 10.2.1 Radio
 • 10.2.2 Grammofoon
 • 10.2.3 Film en musical
 • 10.2.4 Volkszang en schoollied
 • 10.2.5 Klassieke muziek
 • 10.2.6 Lichte muziek
 • 10.3 Muziekgeschiedenis in Nederland tussen 1945 en 1970
 • 10.3.1 Radio
 • 10.3.2 De omroeporkesten
 • 10.3.3 Popmuziek
 • 10.3.4 Het levenslied
 • 10.4 Beknopt overzicht van de weergave van geluidsdragers

Hoofdstuk 11 Muziekgenres

 • 11.1 Inleiding
 • 11.2 Klassieke muziek
 • 11.3 Lichte muziek
 • 11.4 Snoezelmuziek/New Age muziek
 • 11.5 Kerkmuziek of Liturgische muziek
 • 11.6 Volksmuziek en Wereldmuziek
 • 11.7 Nederlandstalige muziek
 • 11.8 Overige rubrieken
 • 11.9 Muziekvoorbeelden

Bijlagen

1 Begrippenlijst

2 Literatuur en bronvermeldingen

3 Bronvermelding van illustraties

4 Muziekadvies voorbeelden

5 Voorbeeld advies voor het hulpverlenend team in de huiskamer op basis van de

voorkeursmuziek van 40 bewoners

6 Voorbeeld van een uitwerking van de inventarisatie van muziekvoorzieningen

in een zorginstelling

7 Liedbundel ‘Kun je nog zingen, zing dan mee!’

8 Overzicht van overige Nederlandse liedbundels en cd’s voor ouderen

9 Voorbeelden van muziekgroepen

10.1 Suggesties voor een jaarlijkse muzikale themalijst

10.2 Thematische muziekactiviteit: ‘lente’

11 Voorbeeld van een behandelplan muziektherapie individueel

12 Overzicht van diverse Nederlandse radiozenders

13 Snoezelmuziek/New Age muziek

14 Bron van de internationale top 100 uit de jaren 20, 30, 40 en top 200 klassiek

15 Internationale top 100 jaren 20

16 Internationale top 100 jaren 30

17 Internationale top 100 jaren 40

18 Internationale top 200 klassiek

19 Nederland: top 50 jaren 40

20 Nederland: top 50 jaren 50

21 Nederland: decenniumlijst jaren 60

22 Nederland: decenniumlijst jaren 70

23 Nederlandse liedjes jaren 50

24 Nederlandse liedjes jaren 60

25 Engelstalige liedjes jaren 40 en 50

26 Duitstalige liedjes jaren 50, 60 en 70

27 Speellijsten

28 Verslag ShutUp Concert

Werkbladen

1 Vragenlijst voorkeursmuziek

2 Voorbeeld van een vragenlijstmemo aan de bewoner

3 Voorbeeld van een vragenlijstmemo aan de familie van een bewoner

4 Voorbeeld van een vragenlijstmemo aan collega’s

5 Muziekadvies

6 Muziekindeling via kleurenstickers 1

7 Muziekbibliotheek indeling

8 Verzoeknummer aanvraag formulier

9 Voorbeeld van een behandelplan muziektherapie individueel