Muziekadvies

 

Voor het muziekadvies wordt gekeken welke muziek, wanneer en hoe de voorkeursmuziek kan worden aangeboden. Werkblad 5 en Bijlage 4 van het Werkboek Muziek op Maat zijn hierbij behulpzaam.

De muziekadviezen worden door iedereen gebruikt die contact wil maken met de dementerende oudere op non – verbale en verbale wijze en het muziek- en geluidsklimaat wil afstemmen opdat de dementerende oudere zich prettiger, vertrouwder, veiliger, geliefd en gekend weet.

 

Waarom zou je een muziekadvies voor dementerende ouderen schrijven?

 • Dementerende ouderen hebben vaak last van  agitatie/onrust/depressie. Wanneer positieve gevoelens worden opgeroepen door de muziek kan dit leiden tot stemmingsverbetering.
 • Er is minder mogelijkheid tot contact met de omgeving. Door samen naar de muziek te luisteren kan er contact worden gemaakt. Bovendien kunnen positieve herinneringen worden opgeroepen wat tot gesprek kan leiden. Er zal een muziekkeuze op maat moeten worden gemaakt. Ook de voorkeur voor stilte dient hierin opgenomen te worden.
 • Het kan lastig zijn om praktische zorg te verlenen (ADL en PDL). Het blijkt uit onderzoek dat dementerende ouderen meer bereid zijn om mee te werken wanneer er voorkeursmuziek wordt beluisterd tijdens de handeling. In het muziekadvies staat beschreven welke muziek op welk moment in te zetten is.
 • Een dementerende oudere kan moeilijker aangeven wat hij/zij  fijn vindt.  Daarbij hebben deze ouderen moeite met aandacht- en  prikkelverwerking , vaak maar één ding tegelijk kunnen. Daarom is het belangrijk te beschrijven hoe je de muziek aan de dementerende oudere aanbied.
 • Dikwijls hebben dementerende ouderen nog bijkomende gehoorproblemen, zodat men nog ontvankelijker wordt voor geluidsprikkels om zich heen. Eventuele gehoorbeperkingen kunnen beschreven worden, evenals adviezen voor de geluidsomgeving en het beluisteren van muziek.

 

Doel van muziekadviezen

Het algemene doel van de muziekadviezen is om:

 • de zorg beter af te kunnen stemmen op de individuele voorkeur van de ouderen.
 • via muziek een zorg of welzijnsdoel te kunnen bereiken, zoals:
  • contact leggen met de dementerende oudere , het isolement doorbreken
  • vertrouwen/ een gevoel van veiligheid bieden
  • het verbeteren van de stemming
  • ontspanning bevorderen
  • reminiscentie, het ophalen van positieve herinneringen
  • ondersteunen van de algemene dagelijkse handelingen, zoals medicijninname, wassen etc.

Tot slot

In hoofdstuk 3 en 4 van het Werkboek Muziek op Maat is uitgebreide informatie over voorkeursmuziek en het individueel muziekadvies te vinden.