Muziek op Maat

INFORMATIEBOEK

Het toepasbaar maken van Muziek op Maat uitgewerkt in de vorm van twee afzonderlijke boeken, het informatieboek en een werkboek. Voor deze tweedeling is gekozen om de implementatie van Muziek op Maat zo praktisch mogelijk te maken.

 

 

 

Informatieboek Muziek op Maat

Omvang                                             112 pag.

Formaat                                             A4

Druk omslag                                     4/0 full color

Afwerking                                          wiro-0 gebonden met plastic voor en achter

 

 

 

Het informatieboek is geschreven voor:

 • Het management van een zorginstelling om gefundeerd te kunnen besluiten Muziek op Maat in te voeren;
 • Medewerkers die de implementatie van Muziek op Maat coördineren;
 • Iedereen die dagelijks met Muziek op Maat aan de slag gaat en naast de handleiding uit het werkboek een verdere verdieping van de stof wil.

Het geeft een volledig beeld van het muziekklimaat in een zorginstelling en bevat een uitleg over de inhoud vanMuziek op Maat , wat de voordelen zijn en waarom Muziek op Maat in de dagelijkse dienstverlening van een zorginstelling moet worden geïmplementeerd. Stap voor stap wordt de weg gewezen hoe dat kan worden aangepakt, wat de kosten zijn en welke resultaten te behalen zijn.  Het geeft inzicht hoe Muziek op Maat een blijvende plaats krijgt in de 24 uurs zorgverlening. Het kan als een beknopt naslagwerk worden gezien, met uitleg waarom muziek zo toepasbaar is in de kwalitatieve zorg van de (dementerende) oudere mens.


Het informatieboek bestaat uit twee delen.

Deel 1

In de hoofdstukken 1 en 2 wordt de ontstaansgeschiedenis van Muziek op Maat uitgelegd en wordt de visie op Muziek op Maat weergegeven. De inhoudelijke implementatie van Muziek op Maat wordt verduidelijkt in hoofdstuk 3. Eerst vanuit een theoretisch projectmatig perspectief  (met dank aan Klaas Papa, een ervaren senior projectmanager die hiervoor de kaders heeft aangereikt), vervolgens praktisch en concreet ingevuld voor de zorginstelling.   Aan de hand van deze hoofdstukken kan het management van een zorginstelling een gefundeerd besluit nemen over de invoering van Muziek op Maat.

Deel 2

In het tweede deel worden in hoofdstuk 4 enige bespiegelingen gegeven over muziek en stilte. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de componenten beschreven, waaruit muziek bestaat. De eigenschappen van muziek hebben bijvoorbeeld invloed of de muziek ontspannend of activerend werkt.

In hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op geluid, aangezien men in zorginstellingen niet alleen met muziek te maken heeft (naast de eigen muziekvoorkeur), maar ook met vele achtergrondgeluiden. In hoofdstuk 7 wordt het effect van muziek op de mens behandeld.  Hoofdstuk 8 is gewijd aan muziek en het brein, een onderwerp dat momenteel populair is bij neurowetenschappers.

De hoofdstukken 9 en 10 geven uitleg over twee andere belangrijke toepassingen van muziek in een zorginstelling namelijk muziekactiviteiten en muziektherapie. De bijlagen zijn een verdieping van een aantal in de hoofdstukken genoemde onderwerpen en praktijkvoorbeelden.

 

INHOUD INFORMATIEBOEK MUZIEK OP MAAT

Woord vooaf

Inhoud

Inleiding

Deel 1

Hoofdstuk 1 Wat is Muziek op Maat?

 • 1.1 Definitie
 • 1.2 Ontstaansgeschiedenis

Hoofdstuk 2 Wat is onze visie?

 • 2.1 Inleiding
 • 2.2 Visie
 • 2.3 Doel
 • 2.4 Doelgroep
 • 2.5 Muziek op Maat binnen het muziekklimaat van een zorginstelling
 • 2.6 Praktijkvoorbeelden

Hoofdstuk 3 De implementatie van Muziek op Maat

 • 3.1 Inleiding
 • 3.2 Algemene projectmanagementtheorie
 • 3.3 Muziek op Maat projectmatig aanpakken
 • 3.3.1 De Projectvoorbereiding
 • 3.3.2 De Projectuitvoering

Deel 2

Hoofdstuk 4 Muziek en stilte

Hoofdstuk 5 De componenten van muziek

Hoofdstuk 6 De invloed van geluid

Hoofdstuk 7 Het effect van muziek

 • 7.1 Inleiding
 • 7.2 De effecten van muziek op de mens

Hoofdstuk 8 Muziek en het brein

 • 8.1 Inleiding
 • 8.2 Muziek en het brein

Hoofdstuk 9 Muziekactiviteiten

 • 9.1 Inleiding
 • 9.2 Muziekactiviteiten
 • 9.3 Soorten muziekactiviteiten
 • 9.3.1 Muziekgroep
 • 9.3.2 Koorproject
 • 9.3.3 Livemuziek in de zorginstelling

Hoofdstuk 10 Muziektherapie

 • 10.1 Inleiding
 • 10.2 Actieve muziektherapie
 • 10.3 Receptieve muziektherapie
 • 10.4 Wanneer muziektherapie in te zetten?
 • 10.5 Muziektherapie individueel of in groepen?
 • 10.6 Verschil en overeenkomst tussen muziektherapie
 • en (muziek) activiteitenbegeleiding

Slotwoord

Bijlagen

1 Begrippenlijst

2 Literatuur en bronvermeldingen

3 Dementie

4 Kwaliteit van de zorg

5 – 5.3 Voorbeelden van het positief effect van muziek

6 Artikel Rob Volbeda – muziektherapeut

7 Artikel Manon Bruinsma – muziektherapeut

8 Radio Remember

9 Effect van (voorkeurs) muziek op de motoriek en de psyche

10 Muziek matigt stress

11 Artikel Harry van den Berghe – muziektherapeut

12 Artikel Irene Maijer-Kruijssen – muziektherapeut

13.1 – 13.3 Voorbeelden van evaluatieformulieren

14 Stichting Stimulering Kwaliteit Verpleeghuiszorg