Individuele voorkeursmuziek

Met name dementerende ouderen zijn vaak niet meer in staat verbaal aan te geven wat hun voorkeur is, tevens kunnen ze zich niet of nauwelijks verweren tegen het aanwezige muziek- en geluidsklimaat.

Het muziekklimaat en de omgevingsgeluiden kunnen een grote invloed hebben op de stemming van de ouderen en de mate waarin zij zich kunnen openstellen of afsluiten van contact.

Mevrouw B. houdt erg van pianomuziek. Wanneer ik een nocturne van Chopin speel is zij ontroerd. Zij denkt met warme gevoelens aan haar moeder. Haar familie zorgt voor CD’s van Chopin, zodat zij deze op gezette tijden op haar eigen kamer kan beluisteren.

De muziek en de mate van omgevingsluiden kunnen meer worden afgestemd op de individuele behoeften van de dementerende oudere. Voorkeursmuziek kan betrekking hebben op favoriete liederen of muziekstukken, een bepaalde muziekstijl, uitvoerenden/componisten, instrumenten, maar ook op het gebruik van stilte. Niet elke muziek is geschikt, muziek kan ook stressverhogend werken.

Mevrouw A. geniet van het zingen van allerlei liederen, het spelen van muziek op instrumenten en het bewegen op muziek. Na verloop van tijd gaat zij erg achteruit. Zij heeft last van depressieve stemmingen en komt in het stadium van het ‘verborgen ik’. Zij kan geen harde en hoge geluiden/ muziek verdragen. Zij wendt zich dan af. Haar muziekvoorkeur blijkt zich te gaan beperken tot enkele bekende eenvoudige liederen, vooral wiegeliederen en walsen. Zij geeft aan dat zij vrolijke muziek wil horen.

Dementerende ouderen zijn vaak niet meer in staat om verbaal aan te geven wat hun voorkeur is. Daarom is het zaak goed te weten welke muziek past en hoe deze muziek te gebruiken.

 

Hoe wordt de individuele voorkeursmuziek vastgesteld?

Voorkeursmuziek kan worden bepaald aan de hand van:

1. de oudere zelf ( afhankelijk van het stadium van dementie )

2. de partner of familie

3. observatie van de muziek beleving in het heden

4. de levensgeschiedenis van de oudere

5. het stadium van dementie

In het werkboek wordt dit uitgebreid toegelicht.